Fix the switch terminal windows shortcut on Swedish OSX Lion

I just found the way to switch focus between active terminal windows in OSX Lion on Swedish locale.
Why didn’t I find this when I searched for it every other time?

In Swedish:
Jag hittade nyss hur man växlar fokus mellan aktiva terminal-fönster i OSX Lion med Svenska språkinstaällningar.

I “Keyboard Preferences -> Shortcuts” så ändrar du (dubbelklick)
 “Move focus to the next window” till “cmd-<".

Detta sätter också automatiskt cmd-> eller cmd-shift-< till växla till föregående fönster. Standardinställningen för mig var innan “cmd-.” och det fungerade inte alls utan skickade istället en ^C till terminalen…

source: http://superuser.com/questions/299241/in-mac-os-what-is-the-keyboard-shortcut-to-switch-between-instances-of-the-samev